nagrzewnice mobilne master

Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

nagrzewnice mobilne master
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.
Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo nisk.